PROJEKT EU

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka : Európa investuje do vidieckych oblastí

Názov projektu: Inovácia balenia a spracovania organických potravín spoločnosťou APEKA,s.r.o.

Opis projektu: Predmetom projektu je obstaranie a inštalácia linky na balenie rôznych druhov zmesí sypkých organických produktov a rozšírenie činností o tepelné spracovanie surovín, ktoré bude realizované konvektomatom. Automatizáciou baliacej činnosti sa zníži potreba manuálnej práce, čo umožní využitie ekologických obalov, bez dopadov na výslednú cenu produktu. Baliaca linka bude zároveň vybavená röntgenovacím zariadením, ktoré zabezpečí elimináciu prítomnosti kontaminantov vo výslednom balení.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je: Zavedenie automatizácie do procesov spracovania a balenia organických produktov s využitím automatizácie a zavedenia ekologizácie obalov s rozšírením výroby o tepelné spracovanie. 

NFP: 354 161,12 EUR

Link na web poskytovateľa: http://www.apa.sk/